සුපුරුදු පරිදි මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට අඛණ්ඩ 6 වන අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි කිරුළ දිනා දෙමින් 2020 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය පසුගියදා නිමාවට පත්වුනා. කොරෝනා වෛරසය නිසා සුපිරි තරග වටය අතහැර දැමුනත් මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය අපරාජිතවම මෙවර කිරුළත් මහනුවරට රැගෙන ගියා.  ප්‍රබල CR ක්‍රීඩකයෙකුට තරග තහනමක්! 2019/20 ඩයලොග් අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සුපුරුදු පරිදි මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයට අඛණ්ඩ 6 වන අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි කිරුළ දිනා දෙමින් 2020 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය පසුගියදා නිමාවට පත්වුනා. කොරෝනා වෛරසය නිසා සුපිරි තරග වටය අතහැර දැමුනත් මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය අපරාජිතවම මෙවර කිරුළත් මහනුවරට රැගෙන ගියා.  ප්‍රබල CR ක්‍රීඩකයෙකුට තරග තහනමක්! 2019/20 ඩයලොග් අන්තර්…