23න් පහළ අවසන් පූර්ව තරගවලට කොරෝනා හරස් වෙයි

වයස අවුරුදු 23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය

125
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ හෙට (07) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අවසන් පූර්ව තරග නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමීමට තරග සංවිධායක කමිටුව අද (06) පියවර ගෙන තිබේ. වර්තමානයේ රට තුළ ඇතිවී තිබෙන COVID-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිකුත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ හෙට (07) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අවසන් පූර්ව තරග නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දැමීමට තරග සංවිධායක කමිටුව අද (06) පියවර ගෙන තිබේ. වර්තමානයේ රට තුළ ඇතිවී තිබෙන COVID-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිකුත්…