ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමඟ Red Bull අත්වැල් බැඳ ගනියි

86

ලොව සුපතළ ශක්ති ජනක පාන සමාගමක් වන ‘Red Bull’ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල ශක්ති ජනක පාන සහකරු ලෙසින් අනුග්‍රාහකත්වයකට එළඹ සිටියි. අදාළ අනුග්‍රාහකත්වය පිරිනැමීම වෙනුවෙන් ‘Red Bull’ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වූ ගිවිසුම අත්සන් තැබීම සහ හුවමාරු කර ගැනීම 2020 අගෝස්තු මස 31 වැනි දින කොළඹ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව සුපතළ ශක්ති ජනක පාන සමාගමක් වන ‘Red Bull’ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල ශක්ති ජනක පාන සහකරු ලෙසින් අනුග්‍රාහකත්වයකට එළඹ සිටියි. අදාළ අනුග්‍රාහකත්වය පිරිනැමීම වෙනුවෙන් ‘Red Bull’ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වූ ගිවිසුම අත්සන් තැබීම සහ හුවමාරු කර ගැනීම 2020 අගෝස්තු මස 31 වැනි දින කොළඹ…