සනත් ශ්‍රී ලංකා Legends කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියට

Road Safety World Series 2021

751

හිටපු සුපිරි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය මෙවර ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන “Road Safety World Series T20” තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා Legends කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා. තරගාවලිය මාර්තු 2 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ් අනුව මෙවර තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හිටපු සුපිරි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය මෙවර ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන “Road Safety World Series T20” තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා Legends කණ්ඩායම සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා. තරගාවලිය මාර්තු 2 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා ඉන්දියාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ් අනුව මෙවර තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා…