තියුණු සටනකට පසුව පළමු Legends කිරුළ ඉන්දියාවට

2020-21 Road Safety World Series

161
 

2020-21 Road Safety World Series තරගාවලියේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගය අද (21) දින ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර දී පැවැත්වුනු අතර එම තරගයෙන් ලකුණු 14ක තියුණු ජයක් හිමිකර ගැනීමට සත්කාරක ඉන්දීය Legends කණ්ඩායම සමත් වුනා.  මෙම තරගාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් ඉන්දියාව සහ දෙවන ස්ථානය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකාව අවසන් පූර්ව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020-21 Road Safety World Series තරගාවලියේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගය අද (21) දින ඉන්දියාවේ මුම්බායි නුවර දී පැවැත්වුනු අතර එම තරගයෙන් ලකුණු 14ක තියුණු ජයක් හිමිකර ගැනීමට සත්කාරක ඉන්දීය Legends කණ්ඩායම සමත් වුනා.  මෙම තරගාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් ඉන්දියාව සහ දෙවන ස්ථානය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකාව අවසන් පූර්ව…