සුපිරි ඉන්දීය පිතිකරුවා ඉවත් කළේ කාගේ උවමනාවට ද?

618
Rahane

කලක් ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය පිතිකරුවෙකු ලෙස සුවිශේෂී දස්කම් පෑ අජින්ක්‍යා රහනේ එක්වරම එක්දින සංචිතයෙන් ඉවතට ඇඳී යාමේ හේතුව කුමක් දැයි තමන්ට ප්‍රශ්නාර්ථයක් බව හිටපු ඉන්දීය ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වන ආකාශ් චොප්රා ප්‍රකාශ කර සිටියේ YOUTUBE නාලිකාවක් ඔස්සේ විකාශය වූ සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙමිනි. >> KKR අසාර්ථක වෙන්න හේතුව මම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

කලක් ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිත්‍ය පිතිකරුවෙකු ලෙස සුවිශේෂී දස්කම් පෑ අජින්ක්‍යා රහනේ එක්වරම එක්දින සංචිතයෙන් ඉවතට ඇඳී යාමේ හේතුව කුමක් දැයි තමන්ට ප්‍රශ්නාර්ථයක් බව හිටපු ඉන්දීය ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වන ආකාශ් චොප්රා ප්‍රකාශ කර සිටියේ YOUTUBE නාලිකාවක් ඔස්සේ විකාශය වූ සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගී වෙමිනි. >> KKR අසාර්ථක වෙන්න හේතුව මම…