දකුණු අප්‍රිකානු පන්දු යවන්නාට වටෙන්ම දොස්මුර!

297

තම රට තුල වෙසෙන සුදු ජාතික ගොවි මහත්වරුන් ඉලක්ක කරගනිමින්  සිදු කෙරෙන සංවිධානාත්මක අපරාධ රැල්ල වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටින ඇතැම් ක්‍රීඩකයින් කළු ජීවිතවල වටිනාකම සම්බන්ධයෙන් පමණක් හඬ නැඟීම හාස්‍යයට කරුණක් බව හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වන බොයිටා ඩිපෙනාර් සහ පැට් සිම්කොක්ස් පසුගිය දා සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තම රට තුල වෙසෙන සුදු ජාතික ගොවි මහත්වරුන් ඉලක්ක කරගනිමින්  සිදු කෙරෙන සංවිධානාත්මක අපරාධ රැල්ල වෙනුවෙන් පෙනී නොසිටින ඇතැම් ක්‍රීඩකයින් කළු ජීවිතවල වටිනාකම සම්බන්ධයෙන් පමණක් හඬ නැඟීම හාස්‍යයට කරුණක් බව හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වන බොයිටා ඩිපෙනාර් සහ පැට් සිම්කොක්ස් පසුගිය දා සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවක්…