සංචිතයෙන් ඉවත් කිරීම ගැන එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නා කනස්සල්ලෙන්

371

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහි ආරම්භක ටෙස්ට් තරගය සඳහා සහභාගී වන සංචිතයෙන් තමා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බව එංගලන්ත වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් පවසා ඇත. තරගය සඳහා තමා එක්කර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් තරමක ආවේගශීලී අයුරින් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණු අතර කොදෙව් කණ්ඩායම සමඟින් පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරගය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහි ආරම්භක ටෙස්ට් තරගය සඳහා සහභාගී වන සංචිතයෙන් තමා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බව එංගලන්ත වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් පවසා ඇත. තරගය සඳහා තමා එක්කර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ස්ටුවර්ට් බ්‍රෝඩ් තරමක ආවේගශීලී අයුරින් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණු අතර කොදෙව් කණ්ඩායම සමඟින් පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරගය…