ඩි කොක් දෙවැනි වරටත් සම්මානයට පාත්‍ර වෙයි

129
Quinton de Kock

දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන වාර්ෂික ක්‍රීඩක සම්මාන රාත්‍රිය ඊයේ (4) අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත්වුණු අතර එහි දී දෙවැනි වතාවටත් වසරේ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගැනීමට ක්වින්ටන් ඩි කොක් සමත් විය. එංගලන්ත සුක්කානම අලුත් ක්‍රීඩකයෙකුට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන වාර්ෂික ක්‍රීඩක සම්මාන රාත්‍රිය ඊයේ (4) අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත්වුණු අතර එහි දී දෙවැනි වතාවටත් වසරේ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගැනීමට ක්වින්ටන් ඩි කොක් සමත් විය. එංගලන්ත සුක්කානම අලුත් ක්‍රීඩකයෙකුට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හා බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට…