“ලෝක කුසලානයට වසර 1 ½ කට පෙර සියලු ක්‍රීඩාංගණ සාදා නිම කරනවා”

336
Qatar Football Association
AFP
 

2022 FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානයට සත්කාරකත්වය දක්වන්නේ කටාර් රාජ්‍යය යි. මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් පළමු වතාවට අරාබිකරයට පැමිණෙන අවස්ථාවයි. මෙම ලෝක කුසලානය සාර්ථක කර ගැනීම, මැද පෙරදිගට මෙන්ම ආසියාවට ද ඉතා වැදගත් බව කටාර් පාපන්දු සම්මේලනයේ සහ ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ උප සභාපති සෞද් අල් මොහොන්නදී ගේ අදහසයි. පුවේන්ද්‍රන්ගේ චෝදනාවලට පාපන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2022 FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානයට සත්කාරකත්වය දක්වන්නේ කටාර් රාජ්‍යය යි. මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් පළමු වතාවට අරාබිකරයට පැමිණෙන අවස්ථාවයි. මෙම ලෝක කුසලානය සාර්ථක කර ගැනීම, මැද පෙරදිගට මෙන්ම ආසියාවට ද ඉතා වැදගත් බව කටාර් පාපන්දු සම්මේලනයේ සහ ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ උප සභාපති සෞද් අල් මොහොන්නදී ගේ අදහසයි. පුවේන්ද්‍රන්ගේ චෝදනාවලට පාපන්දු…