එංගලන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට නොකඩවා ටෙස්ට් තරග 5ක ප්‍රහාරයක්

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරය 2021

113
Image Credits - SLC

සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය කඩුලු 7කින් ජය ගැනීමට එංගලන්තය අද (18) සමත් වුනා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ටෙස්ට් තරග 5ම ජයගෙන ඇත්තේ එංගලන්ත කණ්ඩායමයි. එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රීඩා කළ අවසන් ටෙස්ට් තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය කඩුලු 7කින් ජය ගැනීමට එංගලන්තය අද (18) සමත් වුනා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ටෙස්ට් තරග 5ම ජයගෙන ඇත්තේ එංගලන්ත කණ්ඩායමයි. එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රීඩා කළ අවසන් ටෙස්ට් තරග…