පුවේන්ද්‍රන්ගේ චෝදනාවලට පාපන්දු සම්මේලනයේ ලේකම්ගෙන් පිළිතුරු

174

ආර්. පුවේන්ද්‍රන් විසින් පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ (FFSL) සභාපති අනුර ද සිල්වාට සහ එහි විධායක කමිටුවට එරෙහිව එල්ල කළ පැමිණිල්ලෙහි අඩංගු චෝදනා පාපන්දු සම්මේලනයේ ලේකම් ජස්වාර් උමාර් විසින් ThePapare.com සමඟ අදහස් දක්වමින් ප්‍රතික්‍ෂේප කරන ලදි. ලෝක කුසලාන තේරීම් තරග සහ දකුණු ආසියානු තරගාවලියට සූදානම එළඹෙන ජුනි මස 06…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආර්. පුවේන්ද්‍රන් විසින් පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ (FFSL) සභාපති අනුර ද සිල්වාට සහ එහි විධායක කමිටුවට එරෙහිව එල්ල කළ පැමිණිල්ලෙහි අඩංගු චෝදනා පාපන්දු සම්මේලනයේ ලේකම් ජස්වාර් උමාර් විසින් ThePapare.com සමඟ අදහස් දක්වමින් ප්‍රතික්‍ෂේප කරන ලදි. ලෝක කුසලාන තේරීම් තරග සහ දකුණු ආසියානු තරගාවලියට සූදානම එළඹෙන ජුනි මස 06…