දසුන් ශානක සහ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍රත් ශතක සමාජයට

20

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (09) අවසන් වූ තරගවල දී ශතක ලබා ගැනීමට එස්. එස්. සී. කණ්ඩායමේ දසුන් ශානක සහ ටැමිල් යූනියන් කණ්ඩායමේ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍ර සමත් වූහ.   වරායේ කොමා කඩුලු 11ක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (09) අවසන් වූ තරගවල දී ශතක ලබා ගැනීමට එස්. එස්. සී. කණ්ඩායමේ දසුන් ශානක සහ ටැමිල් යූනියන් කණ්ඩායමේ මනෝජ් සරත්චන්ද්‍ර සමත් වූහ.   වරායේ කොමා කඩුලු 11ක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා…