සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය B කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගනියි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

69

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (9) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පමණි. ඔවුන් හමුවේ පරාජයට පත් වූයේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයයි. අනෙක් තරගය නිමා වූයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (9) ක්‍රියාත්මක වූ අතර නිමාව දුටු තරග අතරින් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පමණි. ඔවුන් හමුවේ පරාජයට පත් වූයේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයයි. අනෙක් තරගය නිමා වූයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ…