තහනම් පාරෙන් ලබා ගත්ත පදක්කම් ශ්‍රී ලංකාවට භාර දෙන්න යයි

165
 

පාකිස්තාන ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් නිමා වූ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී දිනා ගත් පදක්කම් 11ක් (රන් පදක්කම් 2ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 9ක්) නැවත නේපාල ඔලිම්පික් කමිටුව වෙත යැවීමට කටයුතු කර ඇතැයි පාකිස්තානු මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා. නිමා වූ තරගාවලියේ දී 400m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තාන ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් නිමා වූ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ දී දිනා ගත් පදක්කම් 11ක් (රන් පදක්කම් 2ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 9ක්) නැවත නේපාල ඔලිම්පික් කමිටුව වෙත යැවීමට කටයුතු කර ඇතැයි පාකිස්තානු මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා. නිමා වූ තරගාවලියේ දී 400m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත්…