සුසන්තිකා සහ දමයන්ති දර්ෂාගෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවන පිටියේ මෙරට කාන්තා නාමය ඉහළින්ම තැබීමට සමත් වෙමින්, ලෝක මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ද ඉතා සාර්ථක දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ඇය නමින් ශෙලින්ඩා ජැන්සන්ය. 2001 වසරේ කන්ද උඩරට දී උපත ලැබූ ශෙලින්ඩා සිය පවුලේ ආභාෂය ලබමින් කුඩා කල සිටම ඉතා ක්‍රියාකාරී දරුවෙකු ලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සුසන්තිකා සහ දමයන්ති දර්ෂාගෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර කෙටිදුර ධාවන පිටියේ මෙරට කාන්තා නාමය ඉහළින්ම තැබීමට සමත් වෙමින්, ලෝක මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ද ඉතා සාර්ථක දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ ඇය නමින් ශෙලින්ඩා ජැන්සන්ය. 2001 වසරේ කන්ද උඩරට දී උපත ලැබූ ශෙලින්ඩා සිය පවුලේ ආභාෂය ලබමින් කුඩා කල සිටම ඉතා ක්‍රියාකාරී දරුවෙකු ලෙස…