හිටපු ඕස්ට්‍රේලියානු වේගපන්දු යවන්නාගේ ගමනටත් කෝවිඩ් හරස් වේ

10

හිටපු ඕස්ට්‍රේලියානු වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක පීටර් සිඩ්ල් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් පිටියට සමුදීමෙන් අනතුරුව එංගලන්ත ප්‍රාන්ත පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය හා එක්වීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසු වූවත් මේ වන විට එම ගමනට තිත තැබී ඇත්තේ මෙවර තරග වාරය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇති අවිනිශ්චිත ස්වභාවය සැකිල්ලට ගනිමිනි. ශකීබ්ගේ වාසනාවන්ත පිත්තට ඉහළ මිලක් තරග පාවාදීමේ උත්සාහයක් පිළිබඳ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හිටපු ඕස්ට්‍රේලියානු වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක පීටර් සිඩ්ල් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් පිටියට සමුදීමෙන් අනතුරුව එංගලන්ත ප්‍රාන්ත පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය හා එක්වීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසු වූවත් මේ වන විට එම ගමනට තිත තැබී ඇත්තේ මෙවර තරග වාරය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇති අවිනිශ්චිත ස්වභාවය සැකිල්ලට ගනිමිනි. ශකීබ්ගේ වාසනාවන්ත පිත්තට ඉහළ මිලක් තරග පාවාදීමේ උත්සාහයක් පිළිබඳ…