ශකීබ්ගේ වාසනාවන්ත පිත්තට ඉහළ මිලක්

43
 

තරග පාවාදීමේ උත්සාහයක් පිළිබඳ ලැබුණු තොරතුරක් පදනම් කරගනිමින් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස හිටපු බංග්ලාදේශ නායක ශකීබ් අල් හසන් හට පසුගිය ඔක්තොම්බර් මාසයේ දී නිර්දේශ කර සිටි නමුත් ඒ සඳහා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ඔහුගෙන් නොලැබුණු නිසාවෙන් ඔහුට අන්තර්ජාතික තරග තහනමක් පැනවීමට ICCය කටයුතු කරන ලදි. තහනම ඉවත් කරන්න මලික්ගෙන් ආයාචනයක් පාකිස්තානයේ හිටපු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තරග පාවාදීමේ උත්සාහයක් පිළිබඳ ලැබුණු තොරතුරක් පදනම් කරගනිමින් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස හිටපු බංග්ලාදේශ නායක ශකීබ් අල් හසන් හට පසුගිය ඔක්තොම්බර් මාසයේ දී නිර්දේශ කර සිටි නමුත් ඒ සඳහා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ඔහුගෙන් නොලැබුණු නිසාවෙන් ඔහුට අන්තර්ජාතික තරග තහනමක් පැනවීමට ICCය කටයුතු කරන ලදි. තහනම ඉවත් කරන්න මලික්ගෙන් ආයාචනයක් පාකිස්තානයේ හිටපු…