තවත් තරගාවලියකට කොරෝනාවෙන් රතු එළි

37
Paris with Scott

ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් බොහෝ ක්‍රීඩා තරගාවලි කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සිදු වූ අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන සුප්‍රකට පැරිස් මැරතන් තරගය ද කල් දැමීමට සංවිධායකයින් මීට පෙර තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම වසරේ අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තරගාවලිය දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් බොහෝ ක්‍රීඩා තරගාවලි කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සිදු වූ අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන සුප්‍රකට පැරිස් මැරතන් තරගය ද කල් දැමීමට සංවිධායකයින් මීට පෙර තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම වසරේ අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තරගාවලිය දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදා…