කොරෝනා වැළඳුණු ලෝක ශූරයාට ප්‍රධාන තරගාවලියක් අහිමි

125
VCG Image

මීටර් 3000 ඉසව්වේ ලෝක ශූරයෙකු මෙන්ම වත්මන් ඔලිම්පික් ශූරයා ද වන කෙන්යානු සුපිරි මලල ක්‍රීඩක Conseslus Kipruto හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව ඔහු විසින් පසුගිය දා මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දෙන ලදි. ලෝක ශූරයාගේ කොරෝනා වාර්තාව ගැටලුවක් එම වයිරස ආසාදනය වී ඇති බව නිවේදනය කිරීමට ප්‍රථම ඔහු විසින් මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මීටර් 3000 ඉසව්වේ ලෝක ශූරයෙකු මෙන්ම වත්මන් ඔලිම්පික් ශූරයා ද වන කෙන්යානු සුපිරි මලල ක්‍රීඩක Conseslus Kipruto හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව ඔහු විසින් පසුගිය දා මාධ්‍ය වෙත දැනුම් දෙන ලදි. ලෝක ශූරයාගේ කොරෝනා වාර්තාව ගැටලුවක් එම වයිරස ආසාදනය වී ඇති බව නිවේදනය කිරීමට ප්‍රථම ඔහු විසින් මෙම…