ලෝක ශූරයාගේ කොරෝනා වාර්තාව ගැටලුවක්

56
AFP Photo/Jewel SAMAD

මීටර් 400 වත්මන් ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කියන දකුණු අප්‍රිකානු මලල ක්‍රීඩක Wayde Van Niekerk පසුගිය දා කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවට තහවුරු වූ බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය රැසක් වාර්තා කර තිබුණි. ඩයමන්ඩ් ලීග් කාල සටහනේ වෙනසක් කෙසේ නමුත් මෙම කොරෝනා පරීක්ෂණ වාර්තාව අසත්‍ය එකක් බව ප්‍රකාශ කරමින් ඔහුගේ කළමනාකරු වන Peet van Zyl…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මීටර් 400 වත්මන් ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් කියන දකුණු අප්‍රිකානු මලල ක්‍රීඩක Wayde Van Niekerk පසුගිය දා කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවට තහවුරු වූ බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය රැසක් වාර්තා කර තිබුණි. ඩයමන්ඩ් ලීග් කාල සටහනේ වෙනසක් කෙසේ නමුත් මෙම කොරෝනා පරීක්ෂණ වාර්තාව අසත්‍ය එකක් බව ප්‍රකාශ කරමින් ඔහුගේ කළමනාකරු වන Peet van Zyl…