පරණ කෝන්තරයක් නිසා පාකිස්තානයට ක්‍රිකට් බඩු නැති වෙන්න යයි

331

බ්‍රිතාන්‍යයට අයත් Isle of Man හි පිහිටුවා ඇති සමාගමක් හා පාකිස්තාන රජය අතර ඇති නීතිමය ආරවුලක් නිසා එම සමාගම මේ දිනවල එංගලන්තයේ සංචාරයේ නිරත වන පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා බඩු බාහිරාදිය තමන් සතු කරගන්නා බවට පවසා සිටිනවා.  Pakistani daily පුවත් සේවය පවසා තිබුණේ Broadsheet LLC නම් එම සමාගම පාකිස්තාන රජයට යැවූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බ්‍රිතාන්‍යයට අයත් Isle of Man හි පිහිටුවා ඇති සමාගමක් හා පාකිස්තාන රජය අතර ඇති නීතිමය ආරවුලක් නිසා එම සමාගම මේ දිනවල එංගලන්තයේ සංචාරයේ නිරත වන පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා බඩු බාහිරාදිය තමන් සතු කරගන්නා බවට පවසා සිටිනවා.  Pakistani daily පුවත් සේවය පවසා තිබුණේ Broadsheet LLC නම් එම සමාගම පාකිස්තාන රජයට යැවූ…