ක්‍රිකට් වසන්තයට නැවත පනගන්වමින් LPL වලට දින තීන්දුයි!

2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය

1677
Mahindra Sri Lankan Premier League Champions Uva Next during the Final Match of the Sri Lankan Premier League between Uva Next and Nagenahira Nagas held at the Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka on the 31st August 2012. .Photo by Shaun Roy/SPORTZPICS/SLPL

කොරෝනා නිසා පාළුවට ගිය ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවලට නැවතත් ක්‍රිකට් වසන්තය රැගෙන තරගාවලියකට අද (27) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුමැතිය හිමි විය. ඒ අනුව දහස් සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට්ලෝලීන් ඉතාමත් නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටි 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (Lanka Premier League) ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා අනුමැතිය හිමි වූයේ අද පැවති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා නිසා පාළුවට ගිය ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවලට නැවතත් ක්‍රිකට් වසන්තය රැගෙන තරගාවලියකට අද (27) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුමැතිය හිමි විය. ඒ අනුව දහස් සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට්ලෝලීන් ඉතාමත් නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටි 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (Lanka Premier League) ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා අනුමැතිය හිමි වූයේ අද පැවති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…