විදෙස් ක්‍රීඩකයන්‍ට මෙරට පාපන්දු දොර ඇරේ

80
 

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අනුර ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීමට විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ට ආරාධනා කර සිටියා. ඒ සඳහා සුදුසුකම් සහිත ක්‍රීඩකයන්ට තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි විය හැකි බව පසුගිය දා පැවති මැකාවු තරගයට පෙර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දී ඔහු පැවසීය. මැකාවු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අමුතුම විරෝධතාවක් 2023 FIFA ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපති අනුර ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීමට විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ට ආරාධනා කර සිටියා. ඒ සඳහා සුදුසුකම් සහිත ක්‍රීඩකයන්ට තෝරාගැනීමේ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි විය හැකි බව පසුගිය දා පැවති මැකාවු තරගයට පෙර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දී ඔහු පැවසීය. මැකාවු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අමුතුම විරෝධතාවක් 2023 FIFA ලෝක…