“අඩුපාඩු සියල්ල හදාගන්නවා” – නිසාම් අලී

305
 

2022 FIFA ලෝක කුසලානය සඳහා ආසියානු සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලිය සහ 2023 ආසියානු කුසලාන තරගාවලියේ පළමු වටය පසුගියදා ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමුව මුහුණදුන් තරගය මැකාවු රාජ්‍යය සමඟ පැවති අතර එම තරගය ගෝල 1-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට මැකාවු කණ්ඩායම සමත් විය. ප්‍රබල සටනකින් පසු නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට සෝසුසුම් 2023 පාපන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2022 FIFA ලෝක කුසලානය සඳහා ආසියානු සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලිය සහ 2023 ආසියානු කුසලාන තරගාවලියේ පළමු වටය පසුගියදා ආරම්භ විය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමුව මුහුණදුන් තරගය මැකාවු රාජ්‍යය සමඟ පැවති අතර එම තරගය ගෝල 1-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට මැකාවු කණ්ඩායම සමත් විය. ප්‍රබල සටනකින් පසු නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට සෝසුසුම් 2023 පාපන්දු…