මැකාවු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අමුතුම විරෝධතාවක්

1797
 

2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියට ආසියානු සුදුස්සන් තේරීමේ තරගාවලිය පසුගිය දා ආරම්භ විය. එහි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ පළමු තරගය මැකාවු කණ්ඩායම සමඟින් මැකාවු හිදී පැවති අතර එම තරගය ගෝල 1-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට මැකාවු කණ්ඩායම සමත් විය. මැකාවු කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන වටය පසුගිය ජුනි 11 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියට ආසියානු සුදුස්සන් තේරීමේ තරගාවලිය පසුගිය දා ආරම්භ විය. එහි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගි වූ පළමු තරගය මැකාවු කණ්ඩායම සමඟින් මැකාවු හිදී පැවති අතර එම තරගය ගෝල 1-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට මැකාවු කණ්ඩායම සමත් විය. මැකාවු කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන දෙවන වටය පසුගිය ජුනි 11 වැනිදා…