ක්‍රීඩාවේ වැරදි හොයන්න නව ඒකකයක්!

12

2019 අංක 24 දරන ක්‍රීඩා වලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වන වරදක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන බලතල සහිත විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක් අද (11) දින ප.ව.3.00 ට සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරී භූමියේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය පිහිටි කාර්යාල පරිශ්‍රයේ විවෘත කෙරිනි.  ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට කොරෝනා හරස් කපයි එළඹෙන පෙබරවාරි මස 12…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 අංක 24 දරන ක්‍රීඩා වලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වන වරදක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන බලතල සහිත විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක් අද (11) දින ප.ව.3.00 ට සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරී භූමියේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය පිහිටි කාර්යාල පරිශ්‍රයේ විවෘත කෙරිනි.  ආසියානු ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට කොරෝනා හරස් කපයි එළඹෙන පෙබරවාරි මස 12…