ඔලිම්පික් පදක්කම් සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට පිඹුරුපත් සකස් කෙරේ

53

මෙම වසරේ දී ජපානය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා මෙරටින් වැඩි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී කර වීම සහ දීර්ඝ කාලීන  ජයග්‍රහණය ඉඩෝරයට නිමාව තැබිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ සැලසුම් සකස්කොට සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය, ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය සහ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිලධාරීන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ දී ජපානය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා මෙරටින් වැඩි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී කර වීම සහ දීර්ඝ කාලීන  ජයග්‍රහණය ඉඩෝරයට නිමාව තැබිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ සැලසුම් සකස්කොට සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය, ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය සහ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිලධාරීන්…