දකුණු ආසියානු රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියෙන් ලංකාවට පදක්කම් දෙකක්

128

භූතානයේ තිම්පු නගරයේ රෝයල් ගෝල්ඩ් කෝර්ස් හිදී පැවැත්වූ දකුණු ආසියානු රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියට සහභාගී වූ නිලානි රත්නායක හා ලයනල් සමරජීව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් දිනා ගැනීමට සමත්ව ඇත. එමා ද සිල්වාගෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ඇමරිකාවේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවක් වන එමා ද සිල්වා ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

භූතානයේ තිම්පු නගරයේ රෝයල් ගෝල්ඩ් කෝර්ස් හිදී පැවැත්වූ දකුණු ආසියානු රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියට සහභාගී වූ නිලානි රත්නායක හා ලයනල් සමරජීව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලෝකඩ පදක්කම් දෙකක් දිනා ගැනීමට සමත්ව ඇත. එමා ද සිල්වාගෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ඇමරිකාවේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාවක් වන එමා ද සිල්වා ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා…