නවතම ලෝක දැල්පන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත් වෙයි 

550

ජාත්‍යන්තර දැල්පන්දු සම්මේලනය (INF) විසින් නවතම ලෝක දැල්පන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව එහි තවදුරටත් 18 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටියි.  නව කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර දැල්පන්දු තරග දින නියමයකින් තොරව කල් දමා ඇති අතර පෙර පවත්වනු ලැබූ අවසන් තරග කිහිපය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම නව ශ්‍රේණිගත කිරීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාත්‍යන්තර දැල්පන්දු සම්මේලනය (INF) විසින් නවතම ලෝක දැල්පන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව එහි තවදුරටත් 18 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටියි.  නව කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර දැල්පන්දු තරග දින නියමයකින් තොරව කල් දමා ඇති අතර පෙර පවත්වනු ලැබූ අවසන් තරග කිහිපය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම නව ශ්‍රේණිගත කිරීම…