ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලිය කල් යයි

46

මේ දිනවල සියලුම ක්‍රීඩා තරගාවලීන්ට බාධාවක් වෙමින් පවතින කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් මෙම වසරේ ජුනි මාසයේ දකුණු කොරියාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලිය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බව ජාතික දැල්පන්දු සම්මේලනයේ සභාපති ලක්ෂ්මි වික්ටෝරියා මහත්මිය ThePapare.com වෙත තහවුරු කරන ලදි. Photos : Blood Donation by the National Netball…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල සියලුම ක්‍රීඩා තරගාවලීන්ට බාධාවක් වෙමින් පවතින කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් මෙම වසරේ ජුනි මාසයේ දකුණු කොරියාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවලිය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බව ජාතික දැල්පන්දු සම්මේලනයේ සභාපති ලක්ෂ්මි වික්ටෝරියා මහත්මිය ThePapare.com වෙත තහවුරු කරන ලදි. Photos : Blood Donation by the National Netball…