සුගන්ධි අභිබවා අංජනි රන් දිනයි; RMSගෙන් ජාතික ශූරයාට අභියෝගයක්!

158

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසන් අදියරේ තරග පළමු දිනට අද (25) දිනය පුරාවට බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. වර්ෂාව හේතුවෙන් තරග කාලසටහනේ වෙනසක් ක්‍රීඩා ඉසව් මෙන්ම මලල ක්‍රීඩා ඉසව් ද රැසක් එක්කොට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසන් අදියරේ තරග පළමු දිනට අද (25) දිනය පුරාවට බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. වර්ෂාව හේතුවෙන් තරග කාලසටහනේ වෙනසක් ක්‍රීඩා ඉසව් මෙන්ම මලල ක්‍රීඩා ඉසව් ද රැසක් එක්කොට…