හමුදා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රබල කණ්ඩායමක්

11

එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 27 වැනිදා චීනයේ වුහාන් හිදී ආරම්භ වීමට නියමිත ලෝක හමුදා ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබේ.  තහනම් ලෙස උත්තේජනය වූ රුසියාවට තහනමක්? රුසියානු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ රුධිර සාම්පල වල ඇති තහනම්….. ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ආරම්භ වීමට තවත් කෙටි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 27 වැනිදා චීනයේ වුහාන් හිදී ආරම්භ වීමට නියමිත ලෝක හමුදා ක්‍රීඩා තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබේ.  තහනම් ලෙස උත්තේජනය වූ රුසියාවට තහනමක්? රුසියානු මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ රුධිර සාම්පල වල ඇති තහනම්….. ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ආරම්භ වීමට තවත් කෙටි…