වර්ෂාව හේතුවෙන් තරග කාලසටහනේ වෙනසක්

24

ක්‍රීඩා ඉසව් මෙන්ම මලල ක්‍රීඩා ඉසව් ද රැසක් එක්කොට පවත්වනු ලබන දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා උළෙල ලෙස සැලකෙන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසාන තරගවල සමාරම්භක උත්සවය අද (24) සවස බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වනු ලැබීය.  සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩාවලට මිලියන 70ක්! අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රීඩා ඉසව් මෙන්ම මලල ක්‍රීඩා ඉසව් ද රැසක් එක්කොට පවත්වනු ලබන දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා උළෙල ලෙස සැලකෙන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසාන තරගවල සමාරම්භක උත්සවය අද (24) සවස බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වනු ලැබීය.  සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩාවලට මිලියන 70ක්! අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරට…