පාසල් රග්බි ආරම්භය කල් යයි?

208

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් අ. පො. ස. උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වීම සඳහා එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 12 වැනිදා තෝරාපත් කර ගැනීමත් සමඟින් 2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය නොවැම්බර් මාසය දක්වා කල් යෑමට ඉඩක් පවතිනවා.  පාසල් රග්බි ලීගය නැවත පැවැත්වෙයි ද? අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අද (20) නිකුත් කර තිබුණු නිවේදනයට අනුව 2020…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් අ. පො. ස. උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වීම සඳහා එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 12 වැනිදා තෝරාපත් කර ගැනීමත් සමඟින් 2020 ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය නොවැම්බර් මාසය දක්වා කල් යෑමට ඉඩක් පවතිනවා.  පාසල් රග්බි ලීගය නැවත පැවැත්වෙයි ද? අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අද (20) නිකුත් කර තිබුණු නිවේදනයට අනුව 2020…