මලල ක්‍රීඩා ප්‍රවීණයින්ගෙන් තරුණ පරපුරට වටිනා ආදර්ශයක්

12

ශ්‍රී ලංකාවේ වන සම්පත සුරැකීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන දීප ව්‍යාප්ත රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් වන “වන රෝපා – 2019” පසුගිය දා කුරුණෑගල වෙලගෙදර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී අතිසාර්ථක ලෙසින් පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ රැක ගනිමින් වන ගහන වර්ධනය 32%කින් වැඩි කිරීම මෙම වැඩසටහනේ මූලිකම අරමුණයි.   හමුදා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාවේ වන සම්පත සුරැකීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන දීප ව්‍යාප්ත රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් වන “වන රෝපා – 2019” පසුගිය දා කුරුණෑගල වෙලගෙදර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී අතිසාර්ථක ලෙසින් පැවැත්විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ රැක ගනිමින් වන ගහන වර්ධනය 32%කින් වැඩි කිරීම මෙම වැඩසටහනේ මූලිකම අරමුණයි.   හමුදා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට…