ශ්‍රී ලංකා වෙරළ වොලිබෝල් සංචිත නම් කෙරේ

95

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් එළඹෙන ‘2020 ආසියානු වෙරළ ක්‍රීඩා උළෙල’ ඉලක්ක කර ගනිමින් ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික වෙරළ වොලිබෝල් සංචිත නම් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  එළඹෙන නොවැම්බර් මස 28 වන දින සිට දෙසැම්බර් මස 05 වන දින දක්වා මෙම ක්‍රීඩා උළෙල චීනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් එළඹෙන ‘2020 ආසියානු වෙරළ ක්‍රීඩා උළෙල’ ඉලක්ක කර ගනිමින් ඒ සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ජාතික වෙරළ වොලිබෝල් සංචිත නම් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  එළඹෙන නොවැම්බර් මස 28 වන දින සිට දෙසැම්බර් මස 05 වන දින දක්වා මෙම ක්‍රීඩා උළෙල චීනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.…