96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ වටිනාකම

438

ජාතික මලල ක්‍රීඩාවේ “මෞලි මංගල්‍ය” ලෙස අප හඳුන්වනු ලබන 96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (3) සිට 5 වැනිදා (හෙට) දක්වා කොළඹ සුගතදාස පිටියේ දී පැවැත්වේ. ආසියාව ජය ගත් කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට 2024 තෙක් මූල්‍ය සහය පදක්කම් 11ක් සමඟින් ජපානයේ ජීෆු හිදී අවසන් වුන 2018 ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජාතික මලල ක්‍රීඩාවේ “මෞලි මංගල්‍ය” ලෙස අප හඳුන්වනු ලබන 96 වන ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ (3) සිට 5 වැනිදා (හෙට) දක්වා කොළඹ සුගතදාස පිටියේ දී පැවැත්වේ. ආසියාව ජය ගත් කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට 2024 තෙක් මූල්‍ය සහය පදක්කම් 11ක් සමඟින් ජපානයේ ජීෆු හිදී අවසන් වුන 2018 ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල…