ජාතික ශූරයන්ගේ දස්කම් මැන බැලෙන තරගාවලියට සියල්ල සූදානම්

ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලිය 2021

69

දේශීය මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දස්කම් මැන ගැනීමට මෙන්ම ජාතික සංචිත සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරාගැනීම වෙනුවෙන් පවත්වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලිය හෙට (07) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය හෙට (07) සිට සිකුරාදා (09) දක්වා දින තුනක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම තරගාවලිය ජ්‍යෙෂ්ඨ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දේශීය මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දස්කම් මැන ගැනීමට මෙන්ම ජාතික සංචිත සඳහා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරාගැනීම වෙනුවෙන් පවත්වන ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලිය හෙට (07) ආරම්භ වීමට නියමිතයි. කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය හෙට (07) සිට සිකුරාදා (09) දක්වා දින තුනක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම තරගාවලිය ජ්‍යෙෂ්ඨ…