සිම්බාබ්වේ සංචිතය නම් කරයි

97

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන සංචාරය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම පසුගිය දා නම් කර තිබුණි. එම සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර එහි සුවිශේෂී කරුණ වූයේ Blessing Muzarabani ද ඇතුළත් වීමයි. පසුගිය සෙනසුරාදා නිකුත් කළ මෙම සංචිතය සඳහා Blessing Muzarabani ඇතුළත් වීමත් සමඟින් ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර ආගමනය සටහන් වීමට නියමිතය. Blessing…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන සංචාරය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම පසුගිය දා නම් කර තිබුණි. එම සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර එහි සුවිශේෂී කරුණ වූයේ Blessing Muzarabani ද ඇතුළත් වීමයි. පසුගිය සෙනසුරාදා නිකුත් කළ මෙම සංචිතය සඳහා Blessing Muzarabani ඇතුළත් වීමත් සමඟින් ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර ආගමනය සටහන් වීමට නියමිතය. Blessing…