ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හෙල්මට් එකට නිල අනුග්‍රාහකයෙක්

183

2020 අගෝස්තු මස 31 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ක්‍රීඩක හෙල්මට් (Cricket Helmet) අනුග්‍රාහකයා ලෙස Masuri Group Limited ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත. එංගලන්ත මුල්කරගත් ආයතනයක් වන Masuri Group Limited ආයතනය යනු ලොව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ වැඩි කැමැත්තක් සහ වැඩි ආකර්ෂණයක් දිනා ගත් ක්‍රීඩක හෙල්මට් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2020 අගෝස්තු මස 31 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ක්‍රීඩක හෙල්මට් (Cricket Helmet) අනුග්‍රාහකයා ලෙස Masuri Group Limited ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත. එංගලන්ත මුල්කරගත් ආයතනයක් වන Masuri Group Limited ආයතනය යනු ලොව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ වැඩි කැමැත්තක් සහ වැඩි ආකර්ෂණයක් දිනා ගත් ක්‍රීඩක හෙල්මට් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක්…