අම්ෂි දිනයේ හොඳම පන්දු යවන්නා වන විට බිෂාන්ගෙන් ශතකයක්

වයස අවුරුදු 23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය

92

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සිව්වැනි තරග දිනය අද (23) දිනයේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහිදී තරග 7ක් ක්‍රියාත්මක විය.  මෙම තරගවලදී ගාලු ක්‍රිකට් සමාජය, සී. සී. සී., බදුරලිය, එස්. එස්. සී., සෙබස්තියනයිට්ස්, යුද හමුදා සහ ගුවන් හමුදා යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 23න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සිව්වැනි තරග දිනය අද (23) දිනයේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහිදී තරග 7ක් ක්‍රියාත්මක විය.  මෙම තරගවලදී ගාලු ක්‍රිකට් සමාජය, සී. සී. සී., බදුරලිය, එස්. එස්. සී., සෙබස්තියනයිට්ස්, යුද හමුදා සහ ගුවන් හමුදා යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණය…