බබා වගේ ලේසියෙන් ලකුණු ගහන ලහිරු උදාර

1047
Lahiru Udara

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මෙන්ම වර්තමානයේ ද “ලහිරු” නම තිබෙන ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනෙක් ජාත්‍යන්තරය නියෝජනය කරමින් විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. ලහිරු තිරිමාන්න, ලහිරු කුමාර ඒ අතර සිටින ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්. ජාතික කණ්ඩායමේ මුල්පෙළ පිතිකරණ භූමිකාවට තේරීපත්වෙන්නට ඉහළ සම්භාවිතාවක් සහිත, මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට තේරී සිටින ලහිරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මෙන්ම වර්තමානයේ ද “ලහිරු” නම තිබෙන ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනෙක් ජාත්‍යන්තරය නියෝජනය කරමින් විශිෂ්ට දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. ලහිරු තිරිමාන්න, ලහිරු කුමාර ඒ අතර සිටින ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්. ජාතික කණ්ඩායමේ මුල්පෙළ පිතිකරණ භූමිකාවට තේරීපත්වෙන්නට ඉහළ සම්භාවිතාවක් සහිත, මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට තේරී සිටින ලහිරු…