ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරග කාලසටහන නිකුත් වෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

22389

රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ (LPL) තරග කාලසටහන නිල වශයෙන් තහවුරු වී තිබෙන බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ.  තරගාවලිය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 6 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර දඹුල්ල, මහනුවර, කොළඹ, යාපනය සහ ගාල්ල ලෙස කණ්ඩායම් 5ක් සහභාගී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2020 ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ (LPL) තරග කාලසටහන නිල වශයෙන් තහවුරු වී තිබෙන බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ.  තරගාවලිය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 6 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර දඹුල්ල, මහනුවර, කොළඹ, යාපනය සහ ගාල්ල ලෙස කණ්ඩායම් 5ක් සහභාගී…