වර්ගවාදී ප්‍රකාශ ගැන සංගාගේ අප්‍රසාදය

479
Kumar Sangakkara

පසුගිය දා නිමා වූ ඉන්දීය ඕස්ට්‍රේලියා දෙවන ටෙස්ට් තරගය අතරතුර ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් කීපදෙනෙකුට එල්ල වූ වර්ගවාදී ප්‍රකාශ කීපයක් පිළිබඳව මාධ්‍ය රැසක් වාර්තා කර තිබුණි. ඒ පිළිබඳව ක්‍රීඩකයන්, ක්‍රිකට් ආයතන සහ හිටපු ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිය දැඩි අප්‍රසාදය පල කර තිබුණි. ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රේක්ෂකයන් විසින් සිදු කළ මෙම ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය දා නිමා වූ ඉන්දීය ඕස්ට්‍රේලියා දෙවන ටෙස්ට් තරගය අතරතුර ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් කීපදෙනෙකුට එල්ල වූ වර්ගවාදී ප්‍රකාශ කීපයක් පිළිබඳව මාධ්‍ය රැසක් වාර්තා කර තිබුණි. ඒ පිළිබඳව ක්‍රීඩකයන්, ක්‍රිකට් ආයතන සහ හිටපු ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිය දැඩි අප්‍රසාදය පල කර තිබුණි. ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රේක්ෂකයන් විසින් සිදු කළ මෙම ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා…