පෙලිකන්ස් නායකයා කණ්ඩායම මාරු කරයි

721

පසුගිය වර්ෂයේ පෙලිකන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය දැරූ චරිත රත්නායක මේ වසරේ පැවැත්වෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් පාපන්දු තරගාවලියේ දී වත්මන් ශූරයින් වන කොළඹ පාපන්දු සමාජ කණ්ඩායම යටතේ තරග වැදීමට තීරණය කර ඇත. ක්ලබ් ඊගල්ස් පාපන්දු පිලේ නායකත්වය සුජාන්ට මාලදිවයිනේ පැවැත්වෙන 2018 ප්‍රිමියර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලි සඳහා තරග වදිනු ලබන ක්ලබ්..…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය වර්ෂයේ පෙලිකන්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය දැරූ චරිත රත්නායක මේ වසරේ පැවැත්වෙන ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් පාපන්දු තරගාවලියේ දී වත්මන් ශූරයින් වන කොළඹ පාපන්දු සමාජ කණ්ඩායම යටතේ තරග වැදීමට තීරණය කර ඇත. ක්ලබ් ඊගල්ස් පාපන්දු පිලේ නායකත්වය සුජාන්ට මාලදිවයිනේ පැවැත්වෙන 2018 ප්‍රිමියර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලි සඳහා තරග වදිනු ලබන ක්ලබ්..…