කඩුලු පැනීමේ ශූරයා දිගුකාලීන වාර්තාවක් බිද හෙලයි

151
Karsten Warholm

මීටර් 400 කඩුලු පැනීමේ ලෝක ශූර Karsten Warholm ජර්මනියේ පැවති ISTAF තරගාවලිය සඳහා එක්වෙමින්, එම තරගාවලියේ මීටර් 400 කඩුලු ඉසව්ව සඳහා පිහිටුවා තිබූ වසර 40ක් පැරණි වාර්තාවක් බිද හෙළීමට සමත් විය. ජර්මනියේ බර්ලින් නුවර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති මෙම තරගාවලියේ මීටර් 400 කඩුලු පැනීම ඉසව්ව තත්පර 47.08ක කාලයකින් අවසන් කරමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මීටර් 400 කඩුලු පැනීමේ ලෝක ශූර Karsten Warholm ජර්මනියේ පැවති ISTAF තරගාවලිය සඳහා එක්වෙමින්, එම තරගාවලියේ මීටර් 400 කඩුලු ඉසව්ව සඳහා පිහිටුවා තිබූ වසර 40ක් පැරණි වාර්තාවක් බිද හෙළීමට සමත් විය. ජර්මනියේ බර්ලින් නුවර ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති මෙම තරගාවලියේ මීටර් 400 කඩුලු පැනීම ඉසව්ව තත්පර 47.08ක කාලයකින් අවසන් කරමින්…