தடை செய்யப்பட்ட ஊக்கமருந்து குற்றச்சாட்டிலிருந்து காலிங்க குமாரகே விடுவிப்பு

39
 

தடை செய்யப்பட்ட ஊக்கமருந்து பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டினால் சுமார் ஒரு வருடமாக தடைவிதிக்கப்பட்ட இலங்கை மெய்வல்லுனர் அணியின் நட்சத்திர வீரரும், 400 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியின் முன்னாள் சம்பியனுமான காலிங்க குமாரகேவுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கத் தவறியதால் அவரது தடை இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.  ஊக்கமருந்து சர்ச்சைக்கு முகங்கொடுத்துள்ள காலிங்க குமாரகே ஆசிய விளையாட்டு விழாவில் இலங்கை சார்பில் 400 …………. காலிங்க குமார மீதான குற்றச்சாட்டுகளை தடைசெய்யப்பட்ட ஊக்கமருந்து பாவனைக்கான…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

தடை செய்யப்பட்ட ஊக்கமருந்து பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டினால் சுமார் ஒரு வருடமாக தடைவிதிக்கப்பட்ட இலங்கை மெய்வல்லுனர் அணியின் நட்சத்திர வீரரும், 400 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியின் முன்னாள் சம்பியனுமான காலிங்க குமாரகேவுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கத் தவறியதால் அவரது தடை இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.  ஊக்கமருந்து சர்ச்சைக்கு முகங்கொடுத்துள்ள காலிங்க குமாரகே ஆசிய விளையாட்டு விழாவில் இலங்கை சார்பில் 400 …………. காலிங்க குமார மீதான குற்றச்சாட்டுகளை தடைசெய்யப்பட்ட ஊக்கமருந்து பாவனைக்கான…