ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය කල්යයි

121

මෙරට තුළ නැවත වරක් හිස ඔසවා ඇති කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් නොවැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවලංගු කිරීමටත්, 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය වසර අවසානය තෙක් කල් දැමීමටත් ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංගමය අද (31) තීරණය කරන ලදි. Zoom තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් අද උදෑසන 10ට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට තුළ නැවත වරක් හිස ඔසවා ඇති කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් නොවැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය අවලංගු කිරීමටත්, 98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය වසර අවසානය තෙක් කල් දැමීමටත් ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංගමය අද (31) තීරණය කරන ලදි. Zoom තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් අද උදෑසන 10ට…