ලොව පැරණිතම මැරතන් තරගයටත් කොරෝනාවෙන් බාධා

88
2021 Boston Marathon Postponed
 

ලබන වසරේ (2021) අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ලොව පැරණිතම මැරතන් තරගය මෙන්ම ප්‍රධාන පෙළේ මැරතන් තරගයක් වන සුප්‍රකට “Boston මැරතන් තරගය” ලබන වසරේ අවසානය තෙක් කල් දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව එම තරගාවලිය සුපුරුදු කාලසටහනට අනුව අප්‍රේල් මස තුන්වැනි සඳුදා නොපැවැත්වෙන අතර සංවිධායකයින් විසින් අදාළ පාර්ශවයන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලබන වසරේ (2021) අප්‍රේල් මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ලොව පැරණිතම මැරතන් තරගය මෙන්ම ප්‍රධාන පෙළේ මැරතන් තරගයක් වන සුප්‍රකට “Boston මැරතන් තරගය” ලබන වසරේ අවසානය තෙක් කල් දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව එම තරගාවලිය සුපුරුදු කාලසටහනට අනුව අප්‍රේල් මස තුන්වැනි සඳුදා නොපැවැත්වෙන අතර සංවිධායකයින් විසින් අදාළ පාර්ශවයන්…